Otevření Kulturně-environmentálního centra ve Štolmíři

28.9. 2013 otevíráme Kulturně-environmentální centrum ve Štolmíři. Návštěvníci se zde dozví mnoho zajímavého o historii Štolmíře, lokálním zemědělství a v neposlední řadě též o občanském sdružení M᾽am᾽aloca.