E-learning Finanční gramotnost

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím

e-learningových kurzů

Základní fakta

Projekt „Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů“ (CZ.1.07/3.2.11/02.0010), zkráceně Finanční gramotnost, je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt začal v září 2012 a bude trvat do konce dubna 2014, tedy 20 měsíců. Příjemcem podpory a realizátorem této aktivity je občanské sdružení M´am´aloca. Celkový rozpočet projektu je 3 554 561,20,- Kč.

Cíle Projektu

Cíle projektu

V rámci projektu dojde k vytvoření na sebe navazujících modulů tvořících e-learningový kurz finančních analýz a gramotnosti podniků. Kurz bude obsahovat navíc testovací modul. Dále bude vytvořena metodická příručka pro lektory a publikace, která bude určena účastníkům dalšího vzdělávání. Projekt jako celek by měl přispět k zvýšení kvalifikovanosti zúčastněných lektorů a stejně tak zvýšení a zlepšení povědomí účastníků dalšího vzdělávání o finančním řízení malých a středních podniků. V globálu by měl tento progres vést k vyšší konkurenceschopnosti a novému potenciálů daných firem ve Středočeském kraji.

Pro koho je projekt určen

Pro koho je projekt určen

Projekt je primárně zacílen na subjekty Středočeského kraje. Vzhledem k charakteru harmonogramu projektu můžeme vnímat cílové skupiny jako dvojí. V první fázi jsou aktivity zacíleny na lektory dalšího vzdělávání, kteří budou proškoleni v oblasti finanční gramotnosti a zároveň se budou odborně podílet pomocí zpětné vazby na vytváření samotného e-learningu pro účastníky dalšího vzdělávání. Ti jsou cílovou skupinou v následující druhé fázi projektu. Projekt by tak měl přispět nejen lektorům, kteří si zvýší kvalifikaci, ale také především pracovníkům, ředitelům či majitelům malých a středních podniků ve Středočeském kraji, kteří budou proškoleni a zlepší svou finanční gramotnost vzhledem ke svým konkrétním potřebám a mohou ji využít při rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti svého podniku.

Lektor dalšího vzdělávání – vzdělavatel, který řídí výukový proces účastníka dalšího vzdělávání.

Další vzdělávání – vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, tj. předškolním vzděláváním, základním vzděláváním, střední vzděláváním, vzděláváním v konzervatoři a vyšším odborným vzděláváním, uskutečňovaném v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studiem v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami nebo jejich součástmi.

Lektoři musí zároveň splňovat podmínku územní uznatelnosti – musí pracovat nebo mít trvalý pobyt ve Středočeském kraji.

Od nynějška a se nám mohou hlásit zájemci o participaci na tomto projektu z řad lektorů dalšího vzdělávání, registrace do projektu je zdarma, jeho absolvováním získáte speciální know-how, osvědčení o absolvování  i přístup k elektronickému kurzu.

Popis detailního zapojení do projektu naleznete ZDE

Harmonogram
Akce Termín Místo a účastníci
Tvorba obsahu e-learningu Září 2012 – Březen 2013 xxx
1. setkání Duben 2013 Kolín, Lektoři dalšího vzdělávání
Technické překlopení do e-learningu Duben – Červen 2013 xxx
2. setkání Červenec 2013 Kolín, Lektoři dalšího vzdělávání
Čas na připomínky lektorů Srpen – Září 2013 Lektoři dalšího vzdělávání
3. setkání Říjen 2013 Kolín, Lektoři dalšího vzdělávání
Zpracování zpětné vazby Listopad – Prosinec 2013 xxx
Školení účastníků dalšího vzdělávání Leden – Duben 2014 Účastníci dalšího vzdělávání a lektoři

 

 

 

 

 

 

Akce projektu

Akce projektu

1. setkání s lektory dalšího vzdělávání,

25. 4. se v Kolíně konalo první setkání s lektory dalšího vzdělávání, zapojenými do projektu. Obsahem bylo jejich  seznámení s projektem a jejich rolí v něm. Dále byl účastníkům představen funkční model vznikajího e-learningového kurzu a  obsah jednotlivých modulů, ve kterých budou lektoři proškoleni, aby mohli nabyté znalosti předávat. Setkání provázela živá diskuze a zpětná vazba k obsahu e-learningu a  prostředí e-learningové aplikace.

DSC_0914   DSC_0921

DSC_0935

2. Setkání s lektory

V úterý 25. 6. pozvala M’am’aloca do Kolína dosavadní zájemce o účast v projektu:

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů (OPVK, r.č. CZ.1.07/3.2.11/02.0010).

Hlavním cílem setkání bylo představení výukového e-learningového modulu finanční gramotnosti a diskuse nad jeho podobou, pod vedením autorů. Již dokončený a do elektronické podoby převedený manuál se skládá z několika částí, které se zaměřují na jednotlivé aspekty řízení podniku a podnikových financí (např. na podnikový kapitál). Účastníci projektu jsou v této fázi zájemci o vedení kurzů finanční gramotnosti s využitím našeho modulu mezi manažery malých a středních podniků ve Středočeském kraji (jejich nábor právě začíná, s výukou se má začít na podzim). Výměnou za bezplatné vyškolení zájemců z vedení firem dostávají naši lektoři nejen vzdělání ve vedení kurzů finanční gramotnosti, ale i zmíněný modul k dispozici zcela zdarma po skončení projektu.

1.setkání s účastníky dalšího vzdělávání: 23. ledna 2014

Ve čtvrtek 23.1. 2014 se do našeho projektu „Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů“ připojili studenti. Na úvodním setkání se účastníci seznámili s prostředím Moodle, s praktickými ukázkami využití znalostí z kurzu, se svými distančními tutory (kteří na této akci dostali Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu) a získali doprovodné publikace a přístupy k e-learningu.

2. setkání s účastníky dalšího vzdělávání: 20. února 2014

Během tohoto setkání měli účastníci dalšího vzdělávání možnost projít si s autorem e-learningu studijní látku modulů A-C.

3. setkání s účastníky dalšího vzdělávání: 20. března 2014

V rámci posledního setkání prezentoval autor studijní látky obsah modulů D-F.

Potenciální lektoři (i studenti) jsou nadále vítáni, kapacita ještě není naplněná!

 

Kde získat bližší informace

Kde získat bližší informace

Pro veškeré informace k projektu, jeho průběhu, obsahu, partnerech i možné spolupráci kontaktujte projektovou asistentku, Kláru Šubrtovou na emailové adrese klara.subrtova@mamaloca.cz nebo na telefonním čísle +420 601 562 642. Budeme se těšit na jakékoliv Vaše dotazy, podněty i reakce.

Na danou adresu/telefon prosím provádějte i veškeré registrace na všechny akce projektu (ve tvaru jméno, příjmení, instituce, kontakt na Vás). Děkujeme!