Kulturně-environmentální centrum Štolmíř

 

 

Kulturně-environmentální centrum Štolmíř – Historie a současnost Štolmíře a jeho regionu
Vesnice Štolmíř na severozápadním okraji Českého Brodu má bohatou minulost. Přítomnost obce s aktuálními 3 stovkami obyvatel je bohužel dosti chudá nejen po ekonomické, ale i duchovní, kulturní a komunitní stránce. Lokální projekt M’am’alocy, podpořený dotací z Programu rozvoje venkova, má za cíl to změnit. Spojit místní jedince v pospolitost, i s jejich historií, zvyky a regionem. Za tím účelem budujeme (první fáze projektu) ve Štolmíři kulturně-environmentální centrum. Stavební práce zahrnují opravu střechy a fasád usedlosti v centru obce, i rekonstrukci přilehlé stodoly (za účelem nové výstavní plochy). 
Dokončené centrum bude postupně od konce roku 2013 dějištěm řady aktivit, pro které ve Štolmíři dosud chybělo zázemí. Školící místnost bude místem vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů, symposií (v oblasti zemědělství, ochrany životního prostředí, sociální osvěty aj.). Už vznikající archiv historických artefaktů centralizuje dostupné prameny o historii Štolmíře a okolí. Nedílnou součástí komplexu, který bude plnit i funkci infocentra, bude záhy po dokončení stavebních prací stálá expozice o Štolmíři (minimuzeum). V neposlední řadě se po fázi zmapování místních tradic a zvyků chystáme na jejich základě nenásilnou formou oživovat pozapomenuté tradice a případně zakládat nové (každoroční společenská setkání). 

Realizace projektu: únor 2012 – listopad 2013
Celkové náklady: 923 430 KČ