Ukliďme Pošembeří – Štolmíř 24.3. 20018

Protože nám není jedno v jakém prostředí žijeme a chceme se na procházkách kochat přírodou a nikoliv pohledem na odpadky, pořádáme,jako každý rok na jaře, úklid ve vesnici a jejím okolí.

Prosíme přidejte se k nám v sobotu 24. března od 10 hodin v parčíku u Kostela sv. Havla. Vezměte s sebou děti, ať vidí, že je dobré přiložit ruku k dílu. Určitě si po té rozmyslí, jestli odhodí odpadky na zem, když uvidí, že jejich úklid stojí někoho konkrétního, nebo dokonce je samotné, nějaké úsilí.