Podpora sdružení

Podpořte nás finančním příspěvkem v jakékoliv výši. I malá částka má pro naplňování našich cílů velký význam.

Způsoby podpory:

a) pravidelně Trvalým příkazem (např. 50-100 Kč měsíčně) z běžného učtu prostřednicvím Vaší banky. Číslo účtu: 2900113536/2010 – Fio banka, a.s.,

b) jednorázově Prostřednictvím přímého bankovnictví, vyplněním platebního příkazu v jakékoliv bance či poštovní poukázky typu C. Číslo účtu: 2900113536 /2010 – Fio banka, a.s.,

c) chtěl bych pomoci věcným darem. Věcné dary přijímáme osobně či poštou na adrese Havelská 3, Štolmíř, 282 01 Český Brod.

d) chtěl bych se stát partnerem občanského sdružení M’am’aloca. S žádosti o partnerství se prosím obraťte na info@mamaloca.cz nebo na předsedu a ředitele sdružení Bc. Jiřího Stuchla na telefonu +420774650198.

Dárci, kteří přispějí finančním darem občanskému sdružení M’am’aloca, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Právnické osoby: od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst.8 a§ 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Fyzické osoby: od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Všem dárcům a sponzorům občanské sdružení M’am’aloca velmi děkuje za finanční či jinou pomoc, díky které můžeme realizovat naše projektové záměry a projekty a pomáhat tak občanům a celé naší společnosti.

Všem, kteří se rozhodnou jakýmkoliv způsobem podpořit naši činnost, nabízíme možnost stát se smluvním dárcem občanského sdružení M’am’aloca. Uvítáme ať již trvalou spolupráci, či jednorázové přispění dárců. Všichni potenciální dárci, kteří se rozhodnou přispět na naši činnost, obdrží příslušnou smlouvu, ve které bude přesně vymezen účel poskytovaného příspěvku.

Staňte se dobrovolníkem a zapojte se do projektů občanského sdružení M’am’aloca. Pro více informací pište na adresu info@mamaloca.cz.