Partneři

Partneři v ČR

Město Český Brod
městský úřad
Budova Náměstí Husovo 70
282 24 Český Brod
Tel.: 321 612 111
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/ 

Město Kolín
městský úřad
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I
Tel.: 321 748 111
E-mail: posta@mukolin.cz
http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/

Občanské sdružení Leccos
poskytování a rozvoj sociálních služeb a aktivit ve prospěch rodiny, dětí a mládeže
Náměstí Arnošta z Pardubic 31
282 01 Český Brod
Tel.: 321 621 712
E-mail: info@leccos.cz
http://www.leccos.cz/

Prostor plus o.p.s.
poskytuje služby v oblasti sociální prevence a podporuje rozvoj a aktivní život regionu
Na Pustině 1068
280 02 Kolín 4
Tel.: 317 471 740
E-mail: info@os-prostor.cz
www.prostor-plus.cz

Obec Černíky
obecní úřad
Černíky 43
28915 Kounice
Tel.: 321 672 513
E-mail: o.cerniky@centrum.cz
http://www.obec-cerniky.cz/

Římskokatolická farnost Český Brod
farnost
Husovo náměstí 78
282 01 Český Brod
Tel.: 321 622 555
E-mail: matus.kocian@volny.cz
http://www.farnostbrod.cz/

Státní okresní archiv Kolín
státní archiv
Zahradní 278
280 00 Kolín IV
Tel.: 321 724 273
E-mail: soka-kolin@soapraha.cz
http://www.soapraha.cz/kolin

Základní škola Žitomířská
základní škola
Žitomířská 885
282 01 Český Brod
Tel.: 321 622 446
E-mail: zs-cebrod@telecom.cz
http://www.zszitomirska.info/

 

Zahraniční partneři

NORSKO

Seniornett
Organizace se specializuje se na vzdělávání osob 50+ a seniorů v oblasti ICT a technologií obecně. Funguje na bázi dobrovolnických aktivit a provozuje cca 150 poboček dobrovolnických tréninkových center po celém Norsku, které nabízejí vzdělávání a místo pro setkávání osob 50+.
http://www.seniornett.no/
Senter for seniorpolitik
Jedná se o národní centrum, které ve spolupráci s ministerstvy, sociálními partnery a  profesními organizacemi se zaměřuje na oblast a aktivního stárnutí a zaměstnanecké politiky seniorů. 
http://www.seniorpolitikk.no

 

VELKÁ BRITÁNIE

PISCES wm c.i.c.
PISCESwm je neziskovou organizací založenou za účelem podpory, propagování a vyzdvihování sociálních problémů, kterým čelí region West Midlands a potažmo Velká Británie. Aktivně působí při snižování nezaměstnanosti, v oblasti sociální péče, prosazování rovných šancí a podpoře lokálních komunit bez rozdílu věku.
http://www.pisceswm.org.uk