Dotační poradenství

 1. Nabízíme zpracování dotačního auditu, pravidelný monitoring výzev, příprava projektových záměrů
 2. Zpracujeme žádost o dotaci
  • zpracujeme elektronickou projektovou žádost
  • zpracujeme povinné přílohy k projektové žádosti
  • vypracujeme elektronický formulář BENEFIT
  • navrhneme vhodné partnery projektu a zpracujeme partnerské smlouvy
  • zpracujeme finanční a ekonomické analýzy projektu
  • zpracujeme rozpočet projektu v souladu s pravidly způsobilých výdajů
  • projednáme Váš projekt se zprostředkujícími subjekty implementační struktury
  • projekt zkompletujeme a zajistíme splnění formálních kritérií jeho přijatelnosti
  • doručíme projekt k registraci na řídicím orgánu či zprostředkujícím subjektu
 3. Služby související s evaluací a monitoringem projektů
 4. Jsme schopni připravit žádost téměř do všech Operačních programů určených pro ČR. Dále se specializujeme také na méně obvyklé dotační programy, zejména komunitární programy, FM EHP/Norska (tzv. „norské fondy“), Program švýcarské pomoci (tzv. „švýcarské fondy“), ale i národní či krajské dotační tituly.

Více informací o dotacích v České republice a v Evropské unii. >>