Zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí

  • zajistíme prostory či místo konání
  • zajistíme koordinaci a nezbytné personální zázemí akce
  • zajistíme publicitu a další nezbytné služby (catering, ubytování, dopravu, atd.)
  • zajistíme nezbytné technické zázemí (pronájem vybavení, atd.)
  • dohodneme nutná povolení a koncese
  • zajistíme pořádání odborných workshopů, konferencí a seminářů