Lesní klub Děti z jurty

Úvod / Dětské skupiny a lesní školky / Lesní klub Děti z jurty

Náš zatím nejnovější projekt je zaměřený na rozšíření nabídky alternativních forem vzdělávání v Českém Brodě a jeho okolí. Jeho hlavním cílem je předávání znalostí a dovedností potřebných k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Jeho vznik je také odpovědí na neustále se zvyšující poptávku po předškolních aktivitách založených na jiných metodách než má tradiční vzdělávací systém a jeho školská zařízení. Lesní klub je součástí širšího výchovně vzdělávacího konceptu, který v sobě spojuje předškolní výchovu s prvky drobného pěstitelství a chovatelství (minifarma) a přírodní zahrady Na Sadu s edukativním potenciálem pro další vzdělávání dětí i dospělých, která slouží jako zázemí pro hromadné i individuální pobyty v jurtové vesničce.

Pedagogická koncepce Lesního klubu

Program lesního klubu bude postaven na kombinaci venkovního učení, zážitkové pedagogiky a konceptu volné hry. V rámci připravovaného vzdělávacího plánu se z části uplatní i prvky waldorfské školy (pohybová hra, koloběh dne a roku, umění řemesel, práce jako součást rytmu dne).

Environmentální vzdělávání v klubu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly v oboustranném respektu člověka a přírody. Lesní klub chce stavět na aktivním dialogu a spolupráci s rodiči, které jsou podmínkou jeho dlouhodobého provozování.

Dobré vztahy mezi průvodci, dětmi a rodiči budeme podporovat společnými prožitky, jako jsou zkušební den, společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti atp. Rodiče se také budou moci podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, tematické dny), a využívat jej i pro další aktivity, jako jsou např. oslavy narozenin dětí.

Pedagogové

Naše průvodkyně bude mít na starosti maximálně 8 dětí. Dětem bude pomáhat objevovat a poznávat svět okolo nich a sebe samé prostřednictvím vlastních zkušeností. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem, bližší porozumění jejich specifických potřebám a zajistí velkou míru pozornosti. Práce s dětmi v lesním klubu je ovlivněna ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému bude přizpůsobena náplň činností a zvoleno odpovídající zázemí.

Zázemí Lesního klubu

Lesní klub bude provozován v obci Štolmíř na soukromém pozemku, v prostoru ovocného sadu. Děti zde budou mít k dispozici zateplenou mongolskou jurtu, která bude využívána především pro odpočinek po obědě a pro aktivity, které nemohou děti vykonávat v mrazu nebo na přímém dešti. Jurta bude sloužit i k uložení drobného materiálu, didaktických pomůcek i náhradního oblečení dětí. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát, nebo si odpočinout. Jurta bude totiž v chladných dnech a zimních měsících vytápěna kamny. V letních měsících naopak bude pro aktivity využíván venkovní přístřešek, který dětem nabídne stín.

Na pozemku bude kompostovací toaleta, přírodní jezírko, ohniště a řada herních i vzdělávacích prvků z přírodních materiálů.

Provoz zahájen:

Říjen 2021

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí.

+420 723 345 766

Ke Škole 130
282 01 Český Brod – Štolmíř

Za zahradou dětské skupiny Na Sadu.

Nabídka pro rodiče