Lesní klub Děti z jurty

Úvod / Dětské skupiny a lesní školky / Lesní klub Děti z jurty

Náš zatím nejnovější komunitní projekt je zaměřený na rozšíření nabídky alternativních forem vzdělávání v Českém Brodě a jeho okolí. Jeho hlavním cílem je předávání znalostí a dovedností potřebných k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Jeho vznik je také odpovědí na neustále se zvyšující poptávku po předškolních aktivitách založených na jiných metodách, než má tradiční vzdělávací systém a jeho školská zařízení. Lesní klub je součástí širšího výchovně vzdělávacího konceptu, který v sobě spojuje předškolní výchovu s prvky drobného pěstitelství a chovatelství (minifarma) a přírodní zahrady Na Sadu s edukativním potenciálem pro další vzdělávání dětí i dospělých využívající zázemí jurtové vesničky.

Přečtěte si: Co je lesní školka a jak se liší lesní klub?

Proč si vybrat lesní školku?

Výzkumy ukazují, že aktivní zapojení dětí v přírodním prostoru souvisí s řadou vývojových benefitů. Venkovní hra v přírodě zvyšuje míru dětské fyzické aktivity, zvyšuje mentální zdraví snížením stresu a úzkosti, podporuje kognitivní a sociální kompetence a má pozitivní dopad na přírodu samotnou, protože děti rozvíjejí senzitivitu a hodnoty spojené s péčí o přírodu jako výsledek svých zkušeností s přírodou.

A proč si vybrat zrovna nás?

  • nenajdete tu zdi ani ploty
  • rozvíjíme u dětí tvořivost a fantazii
  • vedeme děti k samostatnosti a kooperaci
  • učíme prožitkem a všemi smysly
  • jsme šetrní k přírodě a svému okolí
  • máme nadstandartní zázemí

Pedagogická koncepce Lesního klubu

Program lesního klubu bude postaven na kombinaci venkovního učení, zážitkové pedagogiky a konceptu volné hry. V rámci připravovaného vzdělávacího plánu se z části uplatní i prvky waldorfské školy (pohybová hra, koloběh dne a roku, umění řemesel, práce jako součást rytmu dne).

Environmentální vzdělávání v klubu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly v oboustranném respektu člověka a přírody. Lesní klub chce stavět na aktivním dialogu a spolupráci s rodiči, které jsou podmínkou jeho dlouhodobého provozování.

Dobré vztahy mezi průvodci, dětmi a rodiči budeme podporovat společnými prožitky, jako jsou zkušební den, společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti atp. Rodiče se také budou moci podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, tematické dny), a využívat jej i pro další aktivity, jako jsou např. oslavy narozenin dětí.

Pedagogové

Naše průvodkyně bude mít na starosti maximálně 8 dětí. Dětem bude pomáhat objevovat a poznávat svět okolo nich a sebe samé prostřednictvím vlastních zkušeností. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem, bližší porozumění jejich specifických potřebám a zajistí velkou míru pozornosti. Práce s dětmi v lesním klubu je ovlivněna ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému bude přizpůsobena náplň činností a zvoleno odpovídající zázemí.

Zázemí Lesního klubu

Lesní klub bude provozován v obci Štolmíř na soukromém pozemku, v prostoru ovocného sadu v těsném sousedství jurtové vesničky. Děti zde mají k dispozici zateplenou mongolskou jurtu, která je využívána především pro odpočinek po obědě a pro aktivity, které nemohou děti vykonávat v mrazu nebo na přímém dešti. Jurta slouží i k uložení drobného materiálu, didaktických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát, nebo si odpočinout. Jurta je v chladných dnech a zimních měsících vytápěna kamny. V letních měsících je pro aktivity Lesního klubu využíván venkovní přístřešek a letní kuchyňka, které dětem nabídnou stín.

Na pozemku bude kompostovací toaleta, pískoviště, ohniště a řada herních i vzdělávacích prvků z přírodních materiálů.

Přečtěte si:

Studijní materiály a výzkumy na webu ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol)

Proč si (ne)vybrat lesní mateřskou školku – rozhovor s PhDr. Terezou Valkounovou, Ph.D, předsedkyní ALMŠ.

 

Webové stránky věnující se kontaktu dětí s přírodou

Portál vzdělávacího centra TEREZA, podporující pobyt dětí venku. Zahrnuje také stránku věnovanou výzkumům. www.jdeteven.cz.

Portál ALMŠ pro organizace provozující lesní školky a kluby. www.vlesejakodoma.cz.

Odborný portál, který se kontaktu dětí s přírodou věnuje dlouhodobě. www.ekopsychologie.cz.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí.

+420 723 345 766

Ke Škole 130
282 01 Český Brod – Štolmíř

Areál jurtové vesničky.

Nabídka pro rodiče

Letáček ke stažení (PDF)

Provoz zahájen:
říjen 2021