Lesní klub Děti z jurty

Úvod / Dětské skupiny a lesní školky / Lesní klub Děti z jurty

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

Náš zatím nejnovější komunitní projekt je zaměřený na rozšíření nabídky předškolního vzdělávání v Českém Brodě a jeho okolí. Jeho hlavním cílem je předávání znalostí a dovedností potřebných k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Jeho vznik je odpovědí na neustále se zvyšující poptávku po předškolních aktivitách založených na jiných metodách, než má tradiční vzdělávací systém. Náš lesní klub je součástí širšího výchovně vzdělávacího konceptu, který v sobě spojuje alternativní přístup vycházející z praxe lesních mateřských škol a tradičnějšího pojetí venkovské skupiny Na Sadu s edukativním potenciálem pro další vzdělávání dětí i dospělých využívající zázemí jurtové vesničky.

Přečtěte si: Co je lesní školka a jak se liší lesní klub?

Proč si vybrat lesní školku?

Výzkumy ukazují, že aktivní zapojení dětí v přírodním prostoru souvisí s řadou vývojových benefitů. Venkovní hra v přírodě zvyšuje míru dětské fyzické aktivity, zvyšuje mentální zdraví snížením stresu a úzkosti, podporuje kognitivní a sociální kompetence a má pozitivní dopad na přírodu samotnou, protože děti rozvíjejí senzitivitu a hodnoty spojené s péčí o přírodu jako výsledek svých zkušeností s přírodou.

A proč si vybrat zrovna nás?

  • nenajdete tu zdi ani ploty
  • rozvíjíme u dětí tvořivost a fantazii
  • vedeme děti k samostatnosti a kooperaci
  • učíme prožitkem a všemi smysly
  • jsme šetrní k přírodě a svému okolí
  • máme nadstandartní zázemí

Pedagogická koncepce Lesního klubu

Program lesního klubu bude postaven na kombinaci venkovního učení, zážitkové pedagogiky a konceptu volné hry. V rámci připravovaného vzdělávacího plánu se z části uplatní i prvky waldorfské školy (pohybová hra, koloběh dne a roku, umění řemesel, práce jako součást rytmu dne).

Environmentální vzdělávání v klubu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly v oboustranném respektu člověka a přírody. Lesní klub chce stavět na aktivním dialogu a spolupráci s rodiči, které jsou podmínkou jeho dlouhodobého provozování.

Dobré vztahy mezi průvodci, dětmi a rodiči budeme podporovat společnými prožitky, jako jsou zkušební den, společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti atp. Rodiče se také budou moci podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, tematické dny), a využívat jej i pro další aktivity, jako jsou např. oslavy narozenin dětí.

Pedagogové

Naše průvodkyně bude mít na starosti maximálně 8 dětí. Dětem bude pomáhat objevovat a poznávat svět okolo nich a sebe samé prostřednictvím vlastních zkušeností. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem, bližší porozumění jejich specifických potřebám a zajistí velkou míru pozornosti. Práce s dětmi v lesním klubu je ovlivněna ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému bude přizpůsobena náplň činností a zvoleno odpovídající zázemí.

Zázemí Lesního klubu

Lesní klub bude provozován v obci Štolmíř na soukromém pozemku, v prostoru ovocného sadu v těsném sousedství jurtové vesničky. Děti zde mají k dispozici zateplenou mongolskou jurtu, která je využívána především pro odpočinek po obědě a pro aktivity, které nemohou děti vykonávat v mrazu nebo na přímém dešti. Jurta slouží i k uložení drobného materiálu, didaktických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát, nebo si odpočinout. Jurta je v chladných dnech a zimních měsících vytápěna kamny. V letních měsících je pro aktivity Lesního klubu využíván venkovní přístřešek a letní kuchyňka, které dětem nabídnou stín.

Na pozemku bude kompostovací toaleta, pískoviště, ohniště a řada herních i vzdělávacích prvků z přírodních materiálů.

Přečtěte si:

Studijní materiály a výzkumy na webu ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol)

Proč si (ne)vybrat lesní mateřskou školku – rozhovor s PhDr. Terezou Valkounovou, Ph.D, předsedkyní ALMŠ.

 

Webové stránky věnující se kontaktu dětí s přírodou

Portál vzdělávacího centra TEREZA, podporující pobyt dětí venku. Zahrnuje také stránku věnovanou výzkumům. www.jdeteven.cz.

Portál ALMŠ pro organizace provozující lesní školky a kluby. www.vlesejakodoma.cz.

Odborný portál, který se kontaktu dětí s přírodou věnuje dlouhodobě. www.ekopsychologie.cz.

+420 723 345 766

Ke Škole 130
282 01 Český Brod – Štolmíř

Areál jurtové vesničky.