Environmentální vzdělávání a osvěta

Environmentální vzdělávání a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se prolíná téměř do všech aktivit. V současné době pracujeme na komplexním zpracování konkrétních programů vhodných pro předškolní i školní mládež. Po jejich schválení krajskou autoritou bychom měli být oficiálním poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji.

Chystané programy a aktivity:

Cesta za chlebem – komplexní program pro výuku předškolní a školní mládeže, kde si účastníci vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od zrna po bochník. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Ochrana přírody – program zaměřený na vysvětlení a praktickou část týkající se různých stupňů ochrany přírody – od vlastní až po státem garantovanou.

Štolmířská fauna a flóra – chystaný program pro MŠ a ZŠ v Českém Brodě a okolí zaměřen na teoretický i praktický výklad životního prostředí kolem Štolmíře. Součástí programu je interaktivní pozorování ptactva a procházka naučnou stezkou kolem rákosin.

Efektivní využívání přírodních zdrojů – program, který bude součástí výuky v lesní školce ve Štolmíři. Zaměřený na lokální zdroje a jejich využití – voda, zeleň, slunce, půda.

Partneři:

Středočeský kraj, ZČSOP v Pátku, Český Mlynář, město Český Brod