Lesní klub Děti z jurty

Úvod / Lesní klub Děti z jurty

Projekt je zaměřený na rozšíření nabídky alternativních forem vzdělávání v Českém Brodě a jeho okolí. Jeho hlavním  cílem je předávání znalostí a dovedností potřebných k vytváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Jeho vznik je také odpovědí na neustále se zvyšující poptávku po předškolních aktivitách založených na jiných metodách než má tradiční vzdělávací systém a jeho školská zařízení.

Pedagogická koncepce Lesního klubu

Program lesního klub bude postaven na kombinaci lesní a zážitkové pedagogiky a konceptu volné hry. V rámci připravovaného vzdělávacího plánu se bohatě uplatní i prvky waldorfské školy (pohybová hra, koloběh dne a roku, umění řemesel, práce jako součást rytmu dne).

Environmentální vzdělávání v klubu bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly v oboustranném respektu člověka a přírody. Lesní klub chce stavět na aktivním dialogu a spolupráci s rodiči, které jsou podmínkou jeho dlouhodobého provozování..

Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči budeme podporovat společnými prožitky, jako jsou zkušební den, společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti atp.Rodiče se také budou moci podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, tematické dny), a využívat jej i pro další aktivity, jako jsou např.oslavy narozenin dětí.

Pedagogové

Naši průvodci budou mít na starosti max. 8 dětí. Dětem budou pomáhat objevovat a poznávat svět okolo nich a sebe samé prostřednictvím vlastních zkušeností. Aktivity dětí budou probíhat převážně v sadu a jeho přilehlém okolí, kde mohou děti objevovat a pracovat s přírodními materiály. Díky malému kolektivu bude zajištěn individuální přístup k dětem s porozuměním jejich specifických potřebám.

Práce s dětmi je ovlivněna ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému bude přizpůsobena náplň činností a zvoleno odpovídající zázemí.

Zázemí Lesního klubu

Lesní klub bude provozován v obci Štolmíř v prostoru soukromého pozemku, bývalého ovocného sadu. Děti zde budou mít k dispozici zateplenou mongolskou jurtu, která bude využívána především pro odpočinek po obědě a pro aktivity, které nemohou děti vykonávat v mrazu nebo na přímém dešti. Jurta bude sloužit i k uložení drobného materiálu, didaktických pomůcek i náhradního oblečení dětí. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát, nebo si odpočinout. Jurta bude totiž v chladných dnech a zimních měsících vytápěna kamny. V letních měsících naopak bude pro aktivity využíván venkovní přístřešek, který dětem nabídne stín

Na pozemku bude kompostovatelná toaleta, přírodní jezírko, ohniště a řada přírodních hracích prvků pro děti.

Plánované spuštění pilotního provozu LK:

Jaro 2021

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí.

+420 723 345 766

Ke Škole 130
282 01 Český Brod – Štolmíř

Za zahradou dětské skupiny Na Sadu.