O M’am’aloce

Mezi naše původní cíle patřila podpora chudších regionů v jihoamerické zemi. Postupně se těžiště činnosti přeneslo přes pořádání cestovatelských přednášek či výstav fotografií (např. na tradiční kulturní akci Chebské dvorky) k naší domovské (české) realitě. M’am’aloca v průběhu let také uzavřela řadu partnerských dohod s různými subjekty.

S nabytými zkušenostmi a znalostmi se členové sdružení rozhodli činnost více specifikovat, vztáhnout ke konkrétnímu regionu i problematice. Tím regionem je dnes především Českobrodsko, klíčovými tématy M’am’alocy pak rozvoj pospolitostí (komunit), ekologie a sociální služby. V roce 2010 došlo k určité profesionalizaci sdružení změnou stanov. Navzdory tomu se ani po této změně nevzdáváme původního idealismu, který vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje a který vystihuje známé heslo Mysli globálně, jednej lokálně. V současné době naplňujeme tyto zásady jednak realizací menších lokálních projektů, které mají přispívat ke kultivaci konkrétní komunity i jejích sociálních vztahů (např. revitalizace Stezky do Štítar či kulturně-environmentální centrum Štolmíř). Hlavní část energie pak v současnosti zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí. Tedy na problematiku, která se týká každého z nás, která souvisí s určitým globálním trendem, zároveň má zcela lokální a konkrétní podobu a také mnoho přesahů do ekonomiky či mezigenerační solidarity.

V roce 2015 jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.

Lidé M’am’alocy

Jiří Stuchl

ředitel

O Jiřím

Pocházím z Chebu a na bývalý Západočeský kraj mám dodnes silné vazby. Studoval jsme v Praze i v Plzni, kde jsem také po několika měsících strávených v zahraničí dokončil svou pouť za vysokoškolským vzděláním. Od té doby jsem se střídavě pohyboval v zaměstnaneckém vztahu se státní správou a svou vlastní osobou. Zkušenosti jsem nabíral postupně a intenzivně. Nadhled ze svých cest po světě jsem využíval a chtěl ho dál rozšířit. Shodou okolností se mi narodil první syn a já se usadil v Kolíně. Není lehké pro mé okolí stihnout všechny mé myšlenky a nápady a nepovedlo se to ani s narozením druhého syna. Od té doby už se věnuji výrazně sociálnímu prostředí ve středočeském regionu – službám, lidem, komunitě. Ze záliby spolupracuji s fotbalovou mládeží na nejnižší úrovni, a když vyjde čas, rád si do toho balónu i kopnu. Vždy jsem rád v kontaktu s inspirativními a kreativními lidmi a to v jakémkoliv prostředí.

Oblíbená místa: Mariánské Lázně, Kutná Hora, Štolmíř, Indie, Španělsko, Jižní Amerika
Oblíbená sezóna: jaro, léto
Oblíbená osobnost: Havel, Leonardo da Vinci, Jára Cimrman,
Oblíbené jídlo a drink: steak
Srdcová kniha: Voltaire – Candide
Zvíře a barva: opice a červená
Oblíbená činnost: cestování, hraní, sport
Životní motto: Žádná zpráva na Světě není ta nejlepší, ani ta nejhorší

Tereza Stuchlová

administrativa

O Tereze

Narodila jsem se v Kolíně v roce 1982. Vzhledem k mým zálibám jsem se po gymnáziu rozhodla pro studium Ekonomické a regionální geografie v Plzni. Následující vysokoškolská léta bezesporu patřila mezi významná období mého života. Potkala jsem se s lidmi, kteří mne velice obohatili a stali se mými přáteli. V roce 2004 jsme s několika z nich založili občanské sdružení M’AM’ALOCA. Během studií v Plzni jsem absolvovala půlroční stáž na univerzitě Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Limě. Pobyt v Jižní Americe mě utvrdil v důležitosti podpory lokálních komunit a v dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje. Po úspěšném zakončení bakalářského studia jsem nastoupila na Karlovu univerzitu, abych si své vzdělání doplnila. Vybrala jsem si přírodovědeckou fakultu a obor Sociální geografie a regionální rozvoj. Během studia se mi narodil první syn, krátce po promoci druhý. V současné době jsem na mateřské dovolené a pomáhám v M’am’aloce s administrativou a s rozvojem Kulturně –  environmentálního centra ve Štolmíři.

Oblíbená místa: kdekoli s rodinou a přáteli
Oblíbená sezóna: jaro, léto
Oblíbená osobnost: Václav Havel, Tändzin Gjamccho, Paulo Coelho
Oblíbené jídlo a drink: maso a zelenina na jakýkoli způsob, čerstvé pečivo, těstoviny, víno a české pivo
Srdcová kniha: Malý princ (Antoin de Saint-Exupéry), Alchymista (Paulo Coelho), Stařec a moře (Ernest Hemingway)
Zvíře: kůň
Hudba a tanec: rock, punk, ska, reggae
Oblíbená činnost: setkávání se s rodinou a přáteli, hry s dětmi, cestování, sledování filmů, četba knih, návštěvy kulturních akcí, stolní hry
Oblíbený citát: „Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt. Naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.” (Marcus Tullius Cicero)

„Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.” (Václav Havel)

Jan Prokeš

rozvoj

O Janovi

Narodil jsem se v severočeském maloměstě Žatci na sklonku komunistické diktatury. Od dětství jsem tíhnul k novinářské práci i k zájmu o daleké kraje a globální problémy a souvislosti. Toto vnitřní puzení a možná i shoda okolností mne nasměrovaly ke studiu geografie a sociální antropologie, které jsem zakončil v roce 2007 v Plzni. Rovněž bez jasného záměru, ale nikoliv jistě náhodou jsem o rok dříve začal pracovat v Českém rozhlase jako redaktor zaměřený na zpravodajství ze zahraničí. A o něco později pak i v M’am’aloce, kde některým celoplanetárním trendům a výzvám čelíme v konkrétní (české) realitě.

Kromě zájmu o společenské dění z rozmanitých úhlů pohledu v rozmanitých prostředích (od masmédií po hospody) je mým životním zájmem i udržování fyzické a duševní kondice (běh, lyže, cvičení atd.)

Oblíbená místa: Doubice ve Šluknovském výběžku, Itálie, Izrael, jižní Afrika
Oblíbená sezóna: léto, podzim
Oblíbená osobnost: Kafka, Lennon, Havel, Mejla Hlavsa, všechny silné ženy
Životní filosofie: snažení o stoicismus
Oblíbené jídlo a drink: ryba, jehněčí, guláš, dobrá zelenina…
Srdcová kniha: Povídky od Kafky, Den Opričníka
Zvíře a barva: kočka, černá
Hudba a tanec: underground, elektro, flamenco, opilý ploužák
Oblíbená činnost: pití, pozorování, spánek
Životní motto: All you need is love

 

Dobrovolnictví a stáže

Trainee program a odborné stáže v rámci M´am´aloca Trainee program a odborné stáže jsou určeny zejména studentům vysokých škol a vyšších odborných škol, případně absolventům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol.

Co Vám nabízíme:

  • získání praxe a pracovních zkušeností v neziskovém sektoru
  • seznámení se s organizací M´am´aloca a jejími pravidly
  • získání informací z oblasti environmentalistiky, regionálního rozvoje, zemědělství či projektového řízení
  • možnost přípravy projektových žádostí s nárokem na dotaci ve výše zmíněných oblastech a v případě úspěchu dané žádosti ve schvalovacím procesu účast na realizaci projektu
  • certifikát potvrzující absolvování trainee programu a odborné stáže

Co od Vás požadujeme:

  • vůli učit se nové věci
  • zájem o některý z oborů, kterým se M´am´aloca věnuje
  • perfektní vystupování

Zaujali jsme Vás? Chcete se stát dobrovolníkem v M’am’aloce?
Stačí nám napsat a vše spolu domluvíme.