Dětské skupiny naše organizace provozuje již od roku 2017 (La Palomita). resp. 2018 (Na Sadu). O službu je mezi rodiči velký zájem (cca 120 dětí ve věku 2 – 5 let za dobu fungování).

Nyní vláda ČR uvažuje o jejich zrušení a jejich převedení na jesle (pro děti od 6 měsíců do tří let se zdravotnickým personálem). Pro mnoho stávajících provozovatelů DS je nemožné upravit své prostory (které většinou vybudovali díky dotací z fondů EU) na prostory umožňující zřízení jeslí (neefektivně utracené finance EU – krátké období fungování DS v ČR – od roku 2014).

V DS je individuální nadstandardní péče o přihlášené děti, vychovávány jsou v souladu s Plánem péče a výchovy zaměřující se na etickou, environmentální, estetickou, ekologickou, technickou, rozumovou výchovu, rozvoj pohybových aktivit a rozvoje osobnosti.

I učitele/učitelky z MŠ si pochvalují zralost dětí, které prošly dětskými skupinami.

Proč rušit něco, co funguje???

Prosíme, podpořte nás a podepište petici za zachování dětských skupin !!!

Děkujeme za Vaše podpisy i sdílení.

Mgr. Tereza Stuchlová, ředitelka Dětských skupin La Palomita a Dětské skupiny na Sadu

tel. 723 345 766, tereza.stuchlova@mamaloca.cz