Dětská skupina La Palomita

Od prosince je v Českém Brodě nově otevřena Dětská skupina La Palomita. Dětskou skupinu „La Palomita“ najdete na náměstí Arnošta z Pardubic č. 25 v Českém Brodě. Její vybudování a provoz byl podpořen z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006732).

Přihlásit k nám můžete děti ve věku od 2 do 6 let za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný, zaregistrovaný na úřadu práce, popř. se aktivně na pracovní trh připravuje a to včetně čerpání mateřské či rodičovské dovolené.

Vzhledem k tomu, že celý tým M’am’alocy aktivně používá přístup k výchově i vzdělávání „Respektovat a být respektován“ i naše dětská skupina bude tento model výchovy aplikovat. Vyměnili jsme mocenský přístup za metodu postrádající agresi, nabízíme výchovu postavenou na respektu a zodpovědnosti, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se předem nastavenými hranicemi chování, rozvíjí komunikaci, tvorbu dialogu, argumentů, dítě se stane plnohodnotným partnerem dospělého. V maximálním počtu 12 dětí různého věku se děti učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si, být ohleduplní, přednést svůj názor, respektovat se sami navzájem. Program skupiny pružně reaguje na věk, zájmy dětí i aktuální počasí. Děti se stávají
jeho aktivními spolutvůrci. Při všech kreativních činnostech i dalších aktivitách podporujeme fantazii a tvořivost, rozvíjíme individuální schopnosti každého dítěte s důrazem na osobní zkušenost a bezprostřední prožitek.

Děti mohou dětskou skupinu navštěvovat po celý týden ale i třeba pouze dva (středa a pátek) nebo tři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek), a to buď od 7:00 do 13:30 nebo od 7:00 do 17:00.

Facebook La Palomita

email: tereza.stuchlova@mamaloca.cz
tel.: 723 345 766