Naučná stezka Štítarským údolím

Úvod / Naučná stezka Štítarským údolím

Samostatnou kapitolou ve vzdělávacích aktivitách organizace je Štítarské údolí v Kolíně, kterému se věnujeme od roku 2008. Zprvu jsme své aktivity provázeli přes partnerství s místním fotbalovým klubem Štítarský SK, se kterým jsme v blízkém kontaktu stále. V roce 2012 jsme za podpory TPCA začali realizovat Naučnou stezku, která ve svém konečném řešení bude vést od kolínské vodárny (dnes vyhledávané rozhledny) až do Zibohlav.

V současné době stezka vede od kolínské čtvrti Na výfuku až do Zibohlav (celkem 3 km). Na Stezce kromě naučných tabulí s výkladem vodního hospodářství, místní fauny a flóry, udržitelného cestovního ruchu a místních spolků můžete také nalézt přírodní bike park, agility hřiště pro psy, dřevěné sochy či dětské a fotbalové hřiště.

Jako partner projektu rekonstrukce vodárny v Kolíně plánujeme rozšíření stezky podél Štítarského potoka až po vodárnu.

Štítarské údolí bylo významným vodním zdrojem pro město Kolín.

Partneři:

TPCA, město Kolín, Prostor-plus o.p.s., Štítarský SK, obec Radovesnice, SDH Štítary