O M’am’aloca

Úvod / O M’am’aloca

Mezi naše původní cíle patřila podpora chudších regionů v jihoamerické zemi. Postupně se těžiště činnosti přeneslo přes pořádání cestovatelských přednášek či výstav fotografií (např. na tradiční kulturní akci Chebské dvorky) k naší domovské (české) realitě. M’am’aloca v průběhu let také uzavřela řadu partnerských dohod s různými subjekty.

S nabytými zkušenostmi a znalostmi se členové sdružení rozhodli činnost více specifikovat, vztáhnout ke konkrétnímu regionu i problematice. Tím regionem je dnes především Českobrodsko, klíčovými tématy M’am’alocy pak rozvoj pospolitostí (komunit), ekologie a sociální služby. V roce 2010 došlo k určité profesionalizaci sdružení změnou stanov. Navzdory tomu se ani po této změně nevzdáváme původního idealismu, který vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje a který vystihuje známé heslo Mysli globálně, jednej lokálně. V současné době naplňujeme tyto zásady jednak realizací menších lokálních projektů, které mají přispívat ke kultivaci konkrétní komunity i jejích sociálních vztahů (např. revitalizace Stezky do Štítar či kulturně-environmentální centrum Štolmíř). Hlavní část energie pak v současnosti zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí. Tedy na problematiku, která se týká každého z nás, která souvisí s určitým globálním trendem, zároveň má zcela lokální a konkrétní podobu a také mnoho přesahů do ekonomiky či mezigenerační solidarity.

V roce 2015 jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.

Dobrovolnictví a stáže

Trainee program a odborné stáže v rámci M´am´aloca Trainee program a odborné stáže jsou určeny zejména studentům vysokých škol a vyšších odborných škol, případně absolventům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol.

Co Vám nabízíme:

  • získání praxe a pracovních zkušeností v neziskovém sektoru
  • seznámení se s organizací M´am´aloca a jejími pravidly
  • získání informací z oblasti environmentalistiky, regionálního rozvoje, zemědělství či projektového řízení
  • možnost přípravy projektových žádostí s nárokem na dotaci ve výše zmíněných oblastech a v případě úspěchu dané žádosti ve schvalovacím procesu účast na realizaci projektu
  • certifikát potvrzující absolvování trainee programu a odborné stáže

Co od Vás požadujeme:

  • vůli učit se nové věci
  • zájem o některý z oborů, kterým se M´am´aloca věnuje
  • perfektní vystupování
Zaujali jsme Vás? Chcete se stát dobrovolníkem v M’am’aloce?
Stačí nám napsat a vše spolu domluvíme.