Analýzy a výzkum

Úvod / Analýzy a výzkum

provádíme následující analýzy:

 • analýzy potřeb (zákazníka, poskytovatele, procesů)
 • absorpční analýzy poskytovatelů soc. služeb
 • socio-demografická analýzy
 • analýzy trhu (dle produktu a odvětví)
 • SWOT analýzy
 • analýzy finanční náročnosti (prvotní finanční audit, vývoj cen, optimalizace cen, cost-benefit analýza)
 • analýzy pro potřeby strategických dokumentů v oboru životní prostředí, zemědělství, rozvoje obce či rozvoje občanské společnosti)

mezi nabízené služby v oblasti výzkumu:

 • terénní výzkumy v oblasti životního prostředí (místní biotopy, ekologická stabilita krajiny, odrůdová skladba, krajinné prvky, atd.)
 • terénní výzkumy pro potřeby analytických výstupů (školství, sociální služby, zdravotnictví, zemědělství, ekologie, a dalších)
 • dotazníková šetření
 • řízené rozhovory
 • budování databáze klientů
 • provádění statistických úkonů
 • mapování pomocí GPS
 • zpracování výstupů ve specifickém SW (GIS, SPSS, atd.)