Analýzy a výzkum

Úvod / Analýzy a výzkum

Provádíme následující analýzy:

 • analýzy potřeb (zákazníka, poskytovatele, procesů),
 • absorpční analýzy poskytovatelů soc. služeb,
 • socio-demografické analýzy,
 • SWOT analýzy,
 • analýzy finanční náročnosti (prvotní finanční audit, vývoj cen, cost-benefit),
 • analýzy pro potřeby strategických dokumentů v oboru životní prostředí, zemědělství, rozvoje obce či rozvoje občanské společnosti.

Nabízené služby v oblasti výzkumu:

 • terénní výzkumy pro potřeby analytických výstupů (životní prostředí, školství, sociální služby, zdravotnictví, zemědělství ad.)
 • dotazníková šetření,
 • řízené rozhovory,
 • budování databáze klientů,
 • provádění statistických úkonů,
 • mapování pomocí GPS,
 • zpracování výstupů ve specifickém SW (GIS, SPSS, atd.).