Dětská skupina Na Sadu

Kombinace klasické skupiny s lesní školkou. Zakládání vlastní zahrádky, pěstování ovoce, zeleniny, hry v přírodě, podpora individuality, kreativity a fantazie dětí.