Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Úvod / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se promítá téměř do všech našich činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme Česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, či projektu, který se zasloužil o vybudování swapovací skříně a komunitního kompostéru. Kromě toho již od roku 2012 provozujeme Kulturně-environmentální centrum (KEC), kde se pravidelně konají akce pro veřejnost (pečení chleba, restaurant days atp.), řemeslné workshopy a příměstské tábory pro děti a mládež.

Nedílnou součástí našeho ekocentra je minifarma s jurtovou vesničkou, kde probíhá část našich projektů a dalších aktivit. V jurtové vesničce má domov Lesní klub Děti z jurty a pro školní kolektivy a další zájmové spolky, včetně individuálních pobytů, jsou zde k dispozici další 4 originální mongolské jurty. Již druhým rokem tu probíhá pravidelný program Prožitkem proti předsudkům, při němž zábavnou formou zprostředkováváme žákům ZŠ a SŠ různá společenská a environmentální témata. Výstupem jsou krátké animované filmy, které vznikají ve spolupráci s partnerskou organizací Metaculture, z.s. Více informací o možnostech ubytování v jurtové vesničce najdete na www.jurtyvsadu.cz.

Ekologické výukové programy

Ekologické výukové programy (EVP) jsou již dlouho považovány za efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání v oblasti životního prostředí, a tvoří pevnou a nezpochybnitelnou součást systému EVVO v ČR. Poptávka po realizaci EVVO je ve středních Čechách dlouhodobá a stabilní, čemuž odpovídá zájem škol i trvalá finanční podpora ze Středočeského kraje. Svou činností tak přímo reagujeme na poptávku po takových aktivitách a plánujeme postupně zaplnit volné místo spočívající v tematicky nedostatečné a geograficky roztříštěné nabídce EVP na Českobrodsku a jeho okolí. Naším cílem je posílení současné pozice v síti ekologických center středních Čech a změna výchozího stavu, kterým je nejen nedostatek příležitostí pro budování a rozvoj EVVO, ale i setrvale špatná sociálně-ekonomická situace obyvatelstva, kterému chybí příležitosti pro sebevzdělávání, stejně jako dostatek zajímavých pracovních příležitostí.

EVP nabízíme a realizujeme od roku 2020. V současné době pracujeme na rozšíření a vybudování komplexní nabídky programů pro předškolní i školní mládež, které by měly být pilířem naší budoucí činnosti v rámci EVVO a kterými bychom chtěli oslovit především školy v blízkém okolí. Po jejich minimálně dvouletém ověření v praxi bychom se rádi stali oficiálním krajským poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji a/nebo certifikovaným poskytovatelem EVVO.

Programy pro školy

Aktuálně nabízíme – školní rok 2023/2024 

Cesta za chlebem

Komplexní program pro výuku a vzdělávání žáků základních a středních škol zaměřený na venkovské zvyky a tradice. Cílem je budování vztahu k lidské práci a uvědomění si toho, kolik práce stojí za jedním bochníkem chleba. Účastníci si vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od zpracování obilí, získaní a umletí zrna, přípravu těsta až po upečení vlastního bochníku chleba v cihlové peci, který si odnesou domů. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Program je vhodný pro:  1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ (jeden školní kolektiv – min. 15 účastníků)

Program se koná od: duben až listopad

Délka programu: 3,5 h (cca 4 x 45 minut s dvěma přestávkami)

Cena programu: 150 Kč/účastník (při nižším počtu než 15 žáků se platí min. částka 2200 Kč)

Informační leták k programu (PDF)

KALENDÁŘ AKTIVIT

Kontakt pro rezervace: janina.moskalova@mamaloca.cz, +420 739 244 718

Lektoři: Jiří Stuchl (+420 774 650 198), Vendula Šolcová (+420 723 416 542)

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Za včelami do sadu

Vzdělávací a osvětový program určený především pro žáky základních škol, jehož účastníci se dovědí důležitá fakta o životě včely, nejmenšího hospodářského zvířete. Prostřednictvím exkurze na včelnici se seznámí s pracovními pomůckami včelařů, se životem v úle a jeho osazenstvem, stádiovým vývojem včel, jejich pracovní náplní v úle, důležitosti v krajině a prospěšnosti vůči člověku. Součástí programu je povídání o včelích produktech a jejich prospěšnosti a ochutnávka medu. 

Program je vhodný pro: MŠ,  ZŠ (1. – 7. třída)   (jeden školní kolektiv – min. 15 účastníků)

Program se koná od: duben až září/říjen (závisí na počasí)

Délka programu: 2 h (cca 2 x 45 minut s přestávkou)

Cena programu: 50 Kč/účastník (při nižším počtu než 15 žáků se platí min. částka 800 Kč)

Informační leták k programu (PDF)

KALENDÁŘ AKTIVIT

Kontakt pro rezervace: janina.moskalova@mamaloca.cz, +420 739 244 718

Lektoři: Vladimír Salamánek (+420 728 950 590)

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Ptáci a dravci našich polí a luk

Ekovýchovný program, je zaměřen na ptáky a dravce. Žáci se v něm seznámí se základními druhy našich ptáků a naučí se je poznávat. Spolu s lektorem a s dalekohledy se vydají do terénu, kde budou pozorovat volně žijící ptáky a rozeznávat jejich hlasy. Když budete chtít zůstat déle, povíme si také něco o sokolnickém řemesle a zažijeme na vlastní oči i kůži, co se skrývá za uměním sokolníka a jeho cvičených dravců. Vybrat si lze ze dvou variant programů, které lze spojit do jednoho.

Program je vhodný pro: MŠ, ZŠ i SŠ (jeden školní kolektiv – min. 15 účastníků)

Program se koná od: březen až listopad (závisí na počasí)

Délka programu:  2 h (cca 2 x 45 minut s přestávkou) krátký program
                               3,5 h (cca 4 x 45 minut s dvěma přestávkami) dlouhý program

Cena programu: 70 Kč/účastník (při nižším počtu než 15 žáků se platí min. částka 1000 Kč)
                              120 Kč/účastník (při nižším počtu než 15 žáků se platí min. částka 1800 Kč)

Informační leták k programu (PDF)

KALENDÁŘ AKTIVIT

Kontakt pro rezervace: janina.moskalova@mamaloca.cz, +420 739 244 718

Lektoři: Roman Tocháček ml. (+420 728 369 691)

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Připravujeme – již brzo!

Bezpečná planeta aneb jak na změnu klimatu – unikátní pobytový program pro ZŠ a SŠ, jehož ambicí je hravou formou seznámit žáky s tématem globální klimatické změny. Program využívá moderní metody vycházejících ze zážitkové pedagogiky a propojuje je skrze vlastní kreativní tvorbu v podobě animačních workshopů s informacemi, které se žáci a studenti dozví. Výsledkem, při kterém budou k dispozici zkušení lektoři animace, bude krátký komiks, plakát, videoklip, či jiné dílo audiovizuální povahy.  Vytvoří tak prostor pro další přemýšlení nad problematikou klimatické změny, jejích projevů a důsledků.

Hmyzí svět – chystaný program pro MŠ a ZŠ bude zaměřen na teoretický i praktický výklad spojený s ochranou životního prostředí a jeho obyvatel, kteří tvoří nesmírně zajímavou a pestrou říši hmyzu. Součástí programu bude studium hmyzu i bezobratlých, jejich odchyt a určování jednotlivých druhů a pro ty odvážné i malá ochutnávka z hmyzí kuchyně.

Efektivní využívání přírodních zdrojů – budoucí program pro ZŠ a SŠ, který bude vycházet ze zkušeností z provozu Lesního klubu a bude využívat zařízení a technologií, které pracují na bezodpadovém principu, využívají dostupné a obnovitelné zdroje energie, nebo spotřebovávají minimum dodané energie. Zaměřený bude na udržitelnost sídel a efektivní hospodaření s energií, přírodní zdroje a jejich využití – voda, biomasa, vítr, slunce, půda s důrazem na klimatickou změnu a její budoucí hrozby.