Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Úvod / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se promítá téměř do všech našich činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme Česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, či projekt, který se zaslouží o vybudování swapovací budky a komunitního kompostéru.

V současné době pracujeme na vytvoření komplexní nabídky environmentálních výukových programů (EVP) pro předškolní i školní mládež, které by měly být pilířem naší budoucí činnosti v rámci EVVO a kterými bychom chtěli oslovit především školy v blízkém okolí. Po jejich ověření v praxi bychom se rádi stali oficiálním krajským poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji a/nebo certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy.

Chystané programy a aktivity:

Cesta za chlebem – komplexní program pro výuku předškolní a školní mládeže, kde si účastníci vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od pěstování a kosení obilí, získaní a umletí zrna, přípravu těsta až po upečení bochníku chleba v cihlové peci. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Za včelami do Sadu – připravovaný vzdělávací a osvětový program pro školy i širokou veřejnost, jehož účastníci se seznámí s životem včely, nejmenšího hospodářského zvířete. Program bude zaměřen především na praktické seznámení s včelařským řemeslem, životem včel a jejich rolí v ekosystému. Osvěta veřejnosti bude probíhat zejména při oslavách medu – Štolmířském medobraní.

Štolmířská fauna a flóra – chystaný program pro MŠ a ZŠ bude zaměřen na teoretický i praktický výklad spojený s ochranou životního prostředí a jeho obyvatel. Součástí programu budou ukázky práce ornitologa a pozorování ptactva a dalších živočichů při procházkách naučnou stezkou kolem rákosin, mokřady a tůněmi Kounického potoka.

Efektivní využívání přírodních zdrojů – budoucí program, který bude vycházet ze zkušeností z provozu Lesního klubu a bude využívat zařízení a technologií, které pracují na bezodpadovém principu, využívají dostupné a obnovitelné zdroje energie, nebo spotřebovávají minimum dodané energie. Zaměřený bude na udržitelnost sídel a efektivní hospodaření s energií, přírodní zdroje a jejich využití – voda, biomasa, vítr, slunce, půda.

Partneři:

Středočeský kraj, SFŽP, Český Mlynář, město Český Brod