Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Úvod / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se promítá téměř do všech našich činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme Česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, či projekt, který se zaslouží o vybudování swapovací budky a komunitního kompostéru.

V současné době pracujeme na vytvoření komplexní nabídky environmentálních výukových programů (EVP) pro předškolní i školní mládež, které by měly být pilířem naší budoucí činnosti v rámci EVVO a kterými bychom chtěli oslovit především školy v blízkém okolí. Po jejich ověření v praxi bychom se rádi stali oficiálním krajským poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji a/nebo certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy.

 

Aktuálně nabízíme

Cesta za chlebem – komplexní program pro výuku a vzdělávání žáků základních a středních škol zaměřený na venkovské zvyky a tradice. Cílem je budování vztahu k lidské práci a uvědomění si toho, kolik práce stojí za jedním bochníkem chleba. kde si účastníci vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od zpracování obilí, získaní a umletí zrna, přípravu těsta až po upečení bochníku chleba v cihlové peci. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Program je vhodný pro: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ (jeden školní kolektiv)

Program se koná od: březen až listopad 

Délka programu: 3 h (s dvěma přestávkami)

Informační leták k programu (PDF)

 

Za včelami do Sadu –  vzdělávací a osvětový program určený především pro žáky základních škol, jehož účastníci se dovědí důležitá fakta o životě včely, nejmenšího hospodářského zvířete. Prostřednictvím exkurze na včelnici se seznámí s pracovními pomůckami včelařů, se životem v úle a jeho osazenstvem, stádiovým vývojem včel, jejich pracovní náplní v úle, důležitosti v krajině a prospěšnosti vůči člověku. Součástí programu je povídání o včelích produktech a jejich prospěšnosti a ochutnávka medu. Osvěta veřejnosti bude probíhat zejména při oslavách medu – Štolmířském medobraní.

Program je vhodný pro: 1. a 2. stupeň ZŠ (jeden školní kolektiv)

Program se koná od: březen až září/říjen (závisí na počasí)

Délka programu: 1,5 h (s přestávkou)

Informační leták k programu (PDF)

 

Tyto projekty jsou realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje.

Připravujeme

Štolmířská fauna a flóra – chystaný program pro MŠ a ZŠ bude zaměřen na teoretický i praktický výklad spojený s ochranou životního prostředí a jeho obyvatel. Součástí programu budou ukázky práce ornitologa – sokolníka a pozorování ptactva a dalších živočichů při procházkách naučnou stezkou kolem rákosin, mokřady, kde hnízdí Moták pochop a tůněmi Kounického potoka, které obývá Skokan skřehotavý.

 

Efektivní využívání přírodních zdrojů – budoucí program, který bude vycházet ze zkušeností z provozu Lesního klubu a bude využívat zařízení a technologií, které pracují na bezodpadovém principu, využívají dostupné a obnovitelné zdroje energie, nebo spotřebovávají minimum dodané energie. Zaměřený bude na udržitelnost sídel a efektivní hospodaření s energií, přírodní zdroje a jejich využití – voda, biomasa, vítr, slunce, půda.