Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Úvod / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se promítá téměř do všech našich činností a projektů, ať je to přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu, lesní klub Děti z jurty nebo pravidelné úklidy v rámci akce Ukliďme Česko, údržba naučné stezky Štítarským údolím, či projektu, který se zasloužil o vybudování swapovací skříně a komunitního kompostéru. Kromě toho již od roku 2012 provozujeme Kulturně-environmentální centrum (KEC), kde se pravidelně konají akce pro veřejnost (pečení chleba, restaurant days atp.), řemeslné workshopy a příměstské tábory pro děti a mládež.

Nedílnou součástí našeho ekocentra je minifarma s jurtovou vesničkou, kde probíhá část našich projektů a dalších aktivit. V jurtové vesničce má domov Lesní klub Děti z jurty a pro školní kolektivy a další zájmové spolky, včetně individuálních pobytů, jsou zde k dispozici další 4 originální mongolské jurty. Již druhým rokem tu probíhá pravidelný program Prožitkem proti předsudkům, při němž zábavnou formou zprostředkováváme žákům ZŠ a SŠ různá společenská a environmentální témata. Výstupem jsou krátké animované filmy, které vznikají ve spolupráci s partnerskou organizací Metaculture, z.s. Více informací o možnostech ubytování v jurtové vesničce najdete na www.jurtyvsadu.cz.

Ekologické výukové programy 

 

Ekologické výukové programy (EVP) jsou již dlouho považovány za efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání v oblasti životního prostředí, a tvoří pevnou a nezpochybnitelnou součást systému EVVO v ČR. Poptávka po realizaci EVVO je ve středních Čechách dlouhodobá a stabilní, čemuž odpovídá zájem škol i trvalá finanční podpora ze Středočeského kraje. Svou činností tak přímo reagujeme na poptávku po takových aktivitách a plánujeme postupně zaplnit volné místo spočívající v tematicky nedostatečné a geograficky roztříštěné nabídce EVP na Českobrodsku a jeho okolí. Naším cílem je posílení současné pozice v síti ekologických center středních Čech a změna výchozího stavu, kterým je nejen nedostatek příležitostí pro budování a rozvoj EVVO, ale i setrvale špatná sociálně-ekonomická situace obyvatelstva, kterému chybí příležitosti pro sebevzdělávání, stejně jako dostatek zajímavých pracovních příležitostí.

EVP nabízíme a realizujeme od roku 2020. V současné době pracujeme na rozšíření a vybudování komplexní nabídky programů pro předškolní i školní mládež, které by měly být pilířem naší budoucí činnosti v rámci EVVO a kterými bychom chtěli oslovit především školy v blízkém okolí. Po jejich minimálně dvouletém ověření v praxi bychom se rádi stali oficiálním krajským poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji a/nebo certifikovaným poskytovatelem EVVO.

 

Programy pro školy

Aktuálně nabízíme – školní rok 2022/2023

Cesta za chlebem

Komplexní program pro výuku a vzdělávání žáků základních a středních škol zaměřený na venkovské zvyky a tradice. Cílem je budování vztahu k lidské práci a uvědomění si toho, koli k práce stojí za jedním bochníkem chleba. Účastníci si vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od zpracování obilí, získaní a umletí zrna, přípravu těsta až po upečení bochníku chleba v cihlové peci. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Program je vhodný pro: 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ (jeden školní kolektiv)

Program se koná od: duben až listopad

Délka programu: 3,5 h (cca 4 x 45 minut s dvěma přestávkami)

Informační leták k programu (PDF)

Kalendář s volnými termíny

Lektoři: Jiří Stuchl (+420 774 650 198), Vendula Šolcová (+420 723 416 542), Pavel Ehrlich (+420 725 389 661)

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Za včelami do sadu

Vzdělávací a osvětový program určený především pro žáky základních škol, jehož účastníci se dovědí důležitá fakta o životě včely, nejmenšího hospodářského zvířete. Prostřednictvím exkurze na včelnici se seznámí s pracovními pomůckami včelařů, se životem v úle a jeho osazenstvem, stádiovým vývojem včel, jejich pracovní náplní v úle, důležitosti v krajině a prospěšnosti vůči člověku. Součástí programu je povídání o včelích produktech a jejich prospěšnosti a ochutnávka medu. 

Program je vhodný pro: 1. a 2. stupeň ZŠ (jeden školní kolektiv)

Program se koná od: duben až září/říjen (závisí na počasí)

Délka programu: 2 h (cca 2 x 45 minut s přestávkou)

Informační leták k programu (PDF)

Kalendář s volnými termíny

Lektoři: Vladimír Salamánek (+420 728 950 590)

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Připravujeme – již brzo!

Dravci a ptáci našich polí a luk – chystaný program pro ZŠ a SŠ bude zaměřen na teoretický i praktický výklad spojený s významem a ochranou našich ptáků a dravců. Součástí programu budou ukázky sokolnického řemesla s živými dravci a sovami. Účastníci programu budou moci diskutovat s ornitologem a pozorovat ptactvo přímo v terénu při procházce kolem rákosin a mokřadů, kde hnízdí např. Moták pochop. Program spustíme na jaře roku 2023.

Hmyzí svět – chystaný program pro MŠ a ZŠ bude zaměřen na teoretický i praktický výklad spojený s ochranou životního prostředí a jeho obyvatel, kteří tvoří nesmírně zajímavou a pestrou říši hmyzu. Součástí programu bude studium hmyzu i bezobratlých, jejich odchyt a určování jednotlivých druhů a pro ty odvážné i malá ochutnávka z hmyzí kuchyně.

Efektivní využívání přírodních zdrojů – budoucí program pro ZŠ a SŠ, který bude vycházet ze zkušeností z provozu Lesního klubu a bude využívat zařízení a technologií, které pracují na bezodpadovém principu, využívají dostupné a obnovitelné zdroje energie, nebo spotřebovávají minimum dodané energie. Zaměřený bude na udržitelnost sídel a efektivní hospodaření s energií, přírodní zdroje a jejich využití – voda, biomasa, vítr, slunce, půda s důrazem na klimatickou změnu a její budoucí hrozby.