Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Úvod / Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je jednou ze základních aktivit organizace. Základní v tom smyslu, že se promítá téměř do všech našich činností a projektů.
V současné době pracujeme na vytvoření komplexní nabídky environmentálních výukových programů (EVP) pro předškolní i školní mládež. Po jejich ověření v praxi bychom se rádi stali oficiálním poskytovatelem EVVO ve Středočeském kraji.

Chystané programy a aktivity:

Cesta za chlebem – komplexní program pro výuku předškolní a školní mládeže, kde si účastníci vyzkouší všechny činnosti spojené s výrobou chleba – od zrna po bochník. Program navazuje na pravidelné pečení chleba ve Štolmíři.

Ochrana přírody – program zaměřený na vysvětlení a praktickou část týkající se různých stupňů ochrany přírody – od vlastní až po státem garantovanou.

Štolmířská fauna a flóra – chystaný program pro MŠ a ZŠ v Českém Brodě a okolí zaměřen na teoretický i praktický výklad životního prostředí kolem Štolmíře. Součástí programu je interaktivní pozorování ptactva a procházka naučnou stezkou kolem rákosin.

Efektivní využívání přírodních zdrojů – program, který bude součástí výuky v lesní školce ve Štolmíři. Zaměřený na lokální zdroje a jejich využití – voda, zeleň, slunce, půda.

Partneři:

Středočeský kraj, ZČSOP v Pátku, Český Mlynář, město Český Brod