Projektové řízení a administrace projektů

Úvod / Projektové řízení a administrace projektů

Kromě našich projektů si vážíme i nápadů a projektů jiných organizací, proto Vám nabízíme, že:

 

 • zpracujeme a podáme žádost o finanční podporu Vašeho projektu,
 • seznámíme příjemce s podmínkami podpory a nastavíme pravidla spolupráce uvnitř projektového týmu,
 • obstaráme komplexní administraci a řízení celého projektu na základě právních předpisů České republiky a Evropské unie,
 • zajistíme konzultace k výkladu příruček daného operačního programu, či dotačního titulu,
 • zahájíme realizaci projektu, nastavíme jeho harmonogram a zajistíme plnění jeho klíčových aktivit a milníků,
 • zprostředkujeme jednání o případných změnách s řídícím orgánem, či poskytovatelem dotace,
 • dohlédneme na vedení finančních záležitostí souvisejících s projektem, čerpání rozpočtu a cashflow projektu,
 • zkonzultujeme dodržování monitorovacích indikátorů projektu,
 • zkonzultujeme dodržování pravidel povinné publicity,
 • pomůžeme s administrativou a archivací projektu,
 • zpracujeme zprávy o realizaci projektu, závěrečnou zprávu, a také zprávu o udržitelnosti projektu,
 • připravíme projekt na kontrolu.