Projektové řízení a administrace projektů

Úvod / Projektové řízení a administrace projektů
 • obstaráme komplexní administraci a řízení celého projektu na základě právních předpisů České republiky a Evropské unie a dle pravidel stanovených řídícím či zprostředkujícím orgánem
 • zajistíme konzultace k výkladu příruček daného operačního programu, v rámci kterého je projekt realizovaná
 • zahájíme realizaci projektu
 • nastavíme harmonogramu realizace, jeho dodržování a plnění jednotlivých klíčových aktivit projektu, případně jednání o případných změnách s Řídícím či Zprostředkujícím orgánem
 • zkonzultujeme čerpání rozpočtu, finančních toků projektu a vypracujeme žádostí o platbu
 • dohlídneme na vedení finančních záležitostí souvisejících s projektem, na finanční řízení a cashflow projektu
 • zkonzultujeme dodržování monitorovacích indikátorů projektu
 • zkonzultujeme dodržování pravidel povinné publicity
 • pomůžeme s administrativou a archivací projektu
 • seznámíme příjemce s podmínkami podpory a nastavíme pravidla kompetentnosti projektového týmu
 • zpracujeme zprávu o zahájení realizace projektu, průběžné monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu, v případě potřeby vypracujeme také zprávu o udržitelnosti projektu
 • připravíme projekt na kontrolu