Chytré stáže pro mladé – Malta

Úvod / Chytré stáže pro mladé – Malta

Od října 2023 realizujeme projekt Chytré stáže pro mladé – Malta. Tento
projekt navazuje na náš předešlý projekt z roku 2019. Cílovou skupinou
jsou osoby 18-29 let, kteří neměli v životě tolik štěstí. Snažíme se jim
formou zahraniční stáže dodat sebevědomí, zkušenosti a hlavně nezbytnou
praxi pro jejich úsilí uspět na trhu práce. Pomáháme snížit bariéry a
povzbudit je ve zdolávání předsudků, překážek a vlastní nejistoty.
Celkem do projektu bude zapojeno 15 osob, z toho však pouze 10 jich
odjede na Maltu, kde budou na 110 dní pracovat a sbírat zkušenosti.
Součástí projektu jsou přípravné kurzy, průběžné individuální
poradenství či adaptační pobyt.

Projekt realizujeme ve spolupráci s dodavatelem na Maltě, který zajistí
stáže „šité na míru“ každému účastníkovi. Během stáže se budou účastníci
i vzdělávat v anglickém jazyce, poznají místní kulturu a naučí se
samostatnosti.

Cílem projektu je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a
zvýšit její schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do
dalšího vzdělávání /odborné přípravy prostřednictvím individuální
podpory a komplexní práce s cílovou skupinou, jejíž nedílnou součástí je
zprostředkování zahraniční stáže v zemi EU.
Projekt na podporu mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže naplňuje
tzv. Iniciativu ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve). Jedná se o iniciativu
aktivního začleňování, jejímž cílem je posílit postavení
nejzranitelnějších mladých lidí ve věku 15 až 29 let, kteří se neúčastní
vzdělávání, zaměstnání ani odborné přípravy (NEET), a to zavedením na
míru šitého přístupu, který jim díky aktivizaci pomůže najít si práci,
vrátit se do vzdělávání nebo odborné přípravy, a tak se znovu začlenit
do společnosti.

Projekt realizujeme od října 2023 do září 2024.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Stuchl, info@mamaloca.cz, 774650198