Aktivní stárnutí

Úvod / Aktivní stárnutí

IT kluby pro seniory – Život online

„Vnoučata nemají čas mi to vysvětlit…“

Tato myšlenka stála na počátku vzniku počítačového klubu pro seniory. Počítačový klub pro seniory (IT klub) je prostředí, ve kterém se klienti seznamují s možnostmi používání počítačů, ale i chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Klienti se naučí orientaci v online prostředí, využívání možností internetových služeb a zpravodajství v souladu s jejich potřebami a zájmy. Přednostmi klubu oproti jiným počítačovým kurzům jsou jeho zaměření a způsob organizace klubových schůzek tak, aby vycházely vstříc seniorům jak v obsahu, tak i v tempu výuky. Ve velké míře se v každé lekci věnujeme odpovědím klientům na jejich konkrétní otázky a požadavky. Výhodou je i rozdělení klientů do skupin pro úplné začátečníky a pro pokročilé.

IT klub pro seniory – Život online funguje v Kolíně a v Českém Brodě již několik let. Je na něj velmi pozitivní ohlas od klientů, kteří tak z každé lekce odcházejí obohaceni novými informacemi a vědomostmi.

Fungujeme ve velice příjemném prostředí, lektor je chápavý a trpělivý, kolektiv účastníků je velmi přátelský. Lekce jsou koncipovány s přestávkami, ve kterých si mohou klienti popovídat a zpříjemnit si odpočinkovou pauzu kávou nebo čajem.

Klubové schůzky kolínského klubu probíhají každou středu od 10 hodin pro pokročilejší klienty, následují od 13 hodin pro začátečníky. Místem konání je budova Prostor plus, o.p.s. na adrese Na Pustině 1068, Kolín (pod OD Tesco; bližší informace k adrese naleznete na https://www.prostor-plus.cz/kontakt.).

Klubové schůzky v Českém Brodě začnou 5. října 2021 a budou probíhat každé úterý, stále v budově Informačního centra (CVIK) na náměstí Arnošta z Pardubic č. 1, v novém radničním sále. Nově budou rozděleny do dvou částí, od 9 hodin pro zájemce o používání počítače, od 11:30 pro zájemce o používání chytrého mobilního telefonu.

 

V českobrodském počítačovém klubu vznikla parta přátel, která podniká i krátké výlety do okolních obcí za poznáním jejich památek a zajímavostí. I na nich rádi uvítají nové kolegyně a kolegy.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete zavolat nebo napsat přímo lektorovi.

Kontakt na lektora: Rudolf Rak, tel. 732 589 213, e-mail rudrak.kurzy@email.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Projekt „Universal model of Professional course for New age child carers for women aged 50-64 years“

Jedním z hlavních cílů strategie Europe 2020 je zvýšení profesní aktivity na evropském trhu práce na 75% u lidí ve věku 20-64 let a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit míru zaměstnanosti žen ve věku 50-64 let, která v 28 členských zemích činila v roce 2014 54,3%.

Důvody tak nízké úrovně zaměstnanosti se liší mimo jiné zastaralými dovednostmi, nedostatečnou motivací k získání nových odborných dovedností a pocity, že jsou “příliš staré”, aby se zapojily do zaměstnání a vzdělávání – což je spojeno s nízkou sebeúctou a pocitem nejistoty na trhu práce.

Cílem projektu není změnit myšlenky, názory a zavedené vzorce postavení žen, ale použít je jako základ pro profesionální aktivaci.
Rádi bychom využili zkušeností z domácí a přirozené výchovy dětí a někdy i vnoučat, abychom vytvořili koncepční model nového kurzu. Tento odborný kurz by umožnil ženám sladit hodnoty spojené s rodinným životem, jedinečnými dovednostmi s osobním charakterem a zahájit novou, ale “starou a známou” práci.

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept modelu odborného vzdělávání pro potenciální chůvy. Prostřednictvím zřízení mezinárodní spolupráce v oblasti výměny zkušeností, informací a nápadů během projektu se vypracuje přehled dostupných metod kontroly vhodnosti kandidáta kurzu a příklad rozsahu modelu kurzu, který by byl potřebný pro splnění požadavků moderního trh práce. Tematická modularita umožní přizpůsobení modelu v různých evropských zemích.

Plánované produkty:

  • Webové stránky projektu;
  • Sebehodnotící dotazník umožňující kontrolu osobních predispozic k práci jako chůvy;
  • Leták s informacemi o projektu
  • Brožura obsahující informace shromážděné a vytvořené během projektu, jako jsou informace o právních předpisech v partnerských zemích o péči o děti, dostupné metody pro kontrolu vhodnosti kandidáta na kurz, typ osobnosti a předpoklady potenciálního účastníka kurzu.

Projekt je přímo adresován zaměstnancům partnerských organizací zapojených do jeho realizace a nepřímými příjemci projektu jsou nezaměstnané ženy ve věku 50 a více let.

Příručka.pdf


partneři: