Aktivní stárnutí

Projekt "Universal model of Professional course for New age child carers for women aged 50-64 years"

Jedním z hlavních cílů strategie Europe 2020 je zvýšení profesní aktivity na evropském trhu práce na 75% u lidí ve věku 20-64 let a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit míru zaměstnanosti žen ve věku 50-64 let, která v 28 členských zemích činila v roce 2014 54,3%.

Důvody tak nízké úrovně zaměstnanosti se liší mimo jiné zastaralými dovednostmi, nedostatečnou motivací k získání nových odborných dovedností a pocity, že jsou “příliš staré”, aby se zapojily do zaměstnání a vzdělávání – což je spojeno s nízkou sebeúctou a pocitem nejistoty na trhu práce.

Cílem projektu není změnit myšlenky, názory a zavedené vzorce postavení žen, ale použít je jako základ pro profesionální aktivaci.
Rádi bychom využili zkušeností z domácí a přirozené výchovy dětí a někdy i vnoučat, abychom vytvořili koncepční model nového kurzu. Tento odborný kurz by umožnil ženám sladit hodnoty spojené s rodinným životem, jedinečnými dovednostmi s osobním charakterem a zahájit novou, ale “starou a známou” práci.

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept modelu odborného vzdělávání pro potenciální chůvy. Prostřednictvím zřízení mezinárodní spolupráce v oblasti výměny zkušeností, informací a nápadů během projektu se vypracuje přehled dostupných metod kontroly vhodnosti kandidáta kurzu a příklad rozsahu modelu kurzu, který by byl potřebný pro splnění požadavků moderního trh práce. Tematická modularita umožní přizpůsobení modelu v různých evropských zemích.

Plánované produkty:

  • Webové stránky projektu;
  • Sebehodnotící dotazník umožňující kontrolu osobních predispozic k práci jako chůvy;
  • Leták s informacemi o projektu
  • Brožura obsahující informace shromážděné a vytvořené během projektu, jako jsou informace o právních předpisech v partnerských zemích o péči o děti, dostupné metody pro kontrolu vhodnosti kandidáta na kurz, typ osobnosti a předpoklady potenciálního účastníka kurzu.

Projekt je přímo adresován zaměstnancům partnerských organizací zapojených do jeho realizace a nepřímými příjemci projektu jsou nezaměstnané ženy ve věku 50 a více let.

www.50pluschildcarer.eu

Příručka .pdf


partneři:

IT kluby pro seniory

IT kluby vychází z úspěšného projektu E-inkluze 50+, který jsme realizovali za podpory ESF v letech 2012 – 2014. V rámci projektu vznikl první IT klub pro seniory v Kolíně.

Celý koncept IT klubů navazuje na převzaté zkušenosti od našeho norského partnera Seniornett, který tyto kluby provozuje po celém Norsku a má jich více jak 150. Každý klub je samostatnou jednotkou a řeší si své aktivity. Naše organizace jim poskytuje materiální, obsahovou i marketingovou pomoc pod značkou www.zivotonline.cz. V současné době provozujeme IT klub v Kolíně, Kutné Hoře a Českém Brodě. Lektoři klubu jsou z řad dobrovolníků a provoz je hrazen z příspěvků členů.

V Kolíně probíhá klub každé pondělí od 10.00 do 14.00 v budově Prostor-plus o.p.s. na adrese Na Pustině 1068. Lektorem je pan Rak tel. 732 589 213

Více o e-inkluzi zde

Partneři: MPSV, město Kolín, město Český Brod, Oblastní charita Kutná Hora, www.zivotonline.cz, CZ NIC,