Aktivní stárnutí

IT kluby pro seniory – Život online

Život online má IT klub v Kolíně již několik let a je na něj skvělý ohlas od klientů, kteří z každé lekce odcházejí plni nových informací. Fungujeme ve velice příjemném prostředí, lektor je chápavý a trpělivý, kolektiv účastníků je přátelský a čas zde strávený si můžete zpříjemnit kávou nebo čajem. Lekce je každou středu od 10:00 v budově Ceropu na adrese Sokolská 1095.

Jelikož je zájem o naše služby veliký, rozhodli jsme se rozšířit i do dalších obcí. Od 5.3. začínáme v Českém Brodě. Lekce zde budou probíhat každé úterý od 9 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic č.1, v novém radničním sále.

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak se nám můžete ozvat:

Lektorem je pan Rudolf Rak, tel. 732 589 213.

Koordinátorem center je David Žofka, tel. 722 367 893 email: david.zofka@mamaloca.cz

Projekt "Universal model of Professional course for New age child carers for women aged 50-64 years"

Jedním z hlavních cílů strategie Europe 2020 je zvýšení profesní aktivity na evropském trhu práce na 75% u lidí ve věku 20-64 let a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit míru zaměstnanosti žen ve věku 50-64 let, která v 28 členských zemích činila v roce 2014 54,3%.

Důvody tak nízké úrovně zaměstnanosti se liší mimo jiné zastaralými dovednostmi, nedostatečnou motivací k získání nových odborných dovedností a pocity, že jsou “příliš staré”, aby se zapojily do zaměstnání a vzdělávání – což je spojeno s nízkou sebeúctou a pocitem nejistoty na trhu práce.

Cílem projektu není změnit myšlenky, názory a zavedené vzorce postavení žen, ale použít je jako základ pro profesionální aktivaci.
Rádi bychom využili zkušeností z domácí a přirozené výchovy dětí a někdy i vnoučat, abychom vytvořili koncepční model nového kurzu. Tento odborný kurz by umožnil ženám sladit hodnoty spojené s rodinným životem, jedinečnými dovednostmi s osobním charakterem a zahájit novou, ale “starou a známou” práci.

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept modelu odborného vzdělávání pro potenciální chůvy. Prostřednictvím zřízení mezinárodní spolupráce v oblasti výměny zkušeností, informací a nápadů během projektu se vypracuje přehled dostupných metod kontroly vhodnosti kandidáta kurzu a příklad rozsahu modelu kurzu, který by byl potřebný pro splnění požadavků moderního trh práce. Tematická modularita umožní přizpůsobení modelu v různých evropských zemích.

Plánované produkty:

  • Webové stránky projektu;
  • Sebehodnotící dotazník umožňující kontrolu osobních predispozic k práci jako chůvy;
  • Leták s informacemi o projektu
  • Brožura obsahující informace shromážděné a vytvořené během projektu, jako jsou informace o právních předpisech v partnerských zemích o péči o děti, dostupné metody pro kontrolu vhodnosti kandidáta na kurz, typ osobnosti a předpoklady potenciálního účastníka kurzu.

Projekt je přímo adresován zaměstnancům partnerských organizací zapojených do jeho realizace a nepřímými příjemci projektu jsou nezaměstnané ženy ve věku 50 a více let.

www.50pluschildcarer.eu

Příručka .pdf


partneři: