Aktivní stárnutí

Úvod / Aktivní stárnutí

 

IT kluby pro seniory – Život online

„Vnoučata nemají čas mi to vysvětlit…“

Tato myšlenka stála na počátku vzniku počítačového klubu pro seniory. Počítačový klub pro seniory (IT klub – Život online) je prostředí, ve kterém se klienti seznamují s možnostmi používání počítačů, ale i chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Klienti se naučí orientaci v online prostředí, využívání možností internetových služeb a zpravodajství v souladu s jejich potřebami a zájmy. Přednostmi klubu oproti jiným počítačovým kurzům jsou jeho zaměření a způsob organizace klubových schůzek tak, aby vycházely vstříc seniorům jak v obsahu, tak i v tempu výuky. Ve velké míře se v každé lekci věnujeme odpovědím klientům na jejich konkrétní otázky a požadavky. Výhodou je i rozdělení klientů do skupin pro úplné začátečníky a pro pokročilé.

IT klub pro seniory – Život online funguje v Českém Brodě již několik let. Je na něj velmi pozitivní ohlas od klientů, kteří tak z každé lekce odcházejí obohaceni novými informacemi a vědomostmi. Za dobu fungování klubu se jeho schůzek zúčastňovalo téměř 40 seniorek a seniorů, v současné době je aktivních 14 členů, kteří scházejí nejen u počítačů, ale vydávají se společně na jednodenní výlet po krásných místech Středočeského kraje. Společně navštívili Mělník, Zruč nad Sázavou, Národní technické muzeum v Čáslavi, Kolín, Kutnou Horu, Nymburk i Pardubice a před vánočními svátky si udělali čas na výlet k výlovu Jevanského rybníka. Pohodovou náladou byla naplněna i pomoc při úklidu židovského hřbitova v Přistoupimi, zakončená opékáním buřtů a posezením u ohně. Z každé společné akce si členové klubu odnesli příjemné zážitky, vzpomínky na památky i na setkání s přáteli.

Klubové schůzky v probíhají v moderním prostředí kavárny Tranzit Café na Žižkově ulici každý čtvrtek, od 9 do 11 hodin.

V českobrodském počítačovém klubu vznikla parta přátel, kteří uvítají nové kolegyně a kolegy na všech akcích, které v klubu připravují.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete zavolat nebo napsat přímo lektorovi.

Kontakt na lektora: Rudolf Rak, tel. 732 589 213, e-mail rudrak.kurzy@email.cz

Těšíme se na Vaši účast.“

Projekt „Universal model of Professional course for New age child carers for women aged 50-64 years“

Jedním z hlavních cílů strategie Europe 2020 je zvýšení profesní aktivity na evropském trhu práce na 75% u lidí ve věku 20-64 let a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. K dosažení těchto cílů je nutné zvýšit míru zaměstnanosti žen ve věku 50-64 let, která v 28 členských zemích činila v roce 2014 54,3%.

Důvody tak nízké úrovně zaměstnanosti se liší mimo jiné zastaralými dovednostmi, nedostatečnou motivací k získání nových odborných dovedností a pocity, že jsou “příliš staré”, aby se zapojily do zaměstnání a vzdělávání – což je spojeno s nízkou sebeúctou a pocitem nejistoty na trhu práce.

Cílem projektu není změnit myšlenky, názory a zavedené vzorce postavení žen, ale použít je jako základ pro profesionální aktivaci.
Rádi bychom využili zkušeností z domácí a přirozené výchovy dětí a někdy i vnoučat, abychom vytvořili koncepční model nového kurzu. Tento odborný kurz by umožnil ženám sladit hodnoty spojené s rodinným životem, jedinečnými dovednostmi s osobním charakterem a zahájit novou, ale “starou a známou” práci.

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept modelu odborného vzdělávání pro potenciální chůvy. Prostřednictvím zřízení mezinárodní spolupráce v oblasti výměny zkušeností, informací a nápadů během projektu se vypracuje přehled dostupných metod kontroly vhodnosti kandidáta kurzu a příklad rozsahu modelu kurzu, který by byl potřebný pro splnění požadavků moderního trh práce. Tematická modularita umožní přizpůsobení modelu v různých evropských zemích.

Plánované produkty:

  • Webové stránky projektu;
  • Sebehodnotící dotazník umožňující kontrolu osobních predispozic k práci jako chůvy;
  • Leták s informacemi o projektu
  • Brožura obsahující informace shromážděné a vytvořené během projektu, jako jsou informace o právních předpisech v partnerských zemích o péči o děti, dostupné metody pro kontrolu vhodnosti kandidáta na kurz, typ osobnosti a předpoklady potenciálního účastníka kurzu.

Projekt je přímo adresován zaměstnancům partnerských organizací zapojených do jeho realizace a nepřímými příjemci projektu jsou nezaměstnané ženy ve věku 50 a více let.

Příručka.pdf


partneři: