Řemeslné kurzy

Úvod / Řemeslné kurzy

Od roku 2015 se pravidelně věnujeme rozvoji a osvětě tradičních řemesel. Ve spolupráci s řemeslníky organizujeme různé akce na podporu jejich umění. Jedná se o jednorázové ukázky či pravidelné kurzy. Dlouhodobě ve Štolmíři spolupracujeme s Blankou Svobodovou a Květou Bártovou, které stojí za webovými stránkami www.modernikosikarstvi.cz. Jejich pravidelné kurzy jsou vždy plné a úspěšné.

Mezi další řemesla patří pivovarnictví, pekařství, kovářství, řezbářství, keramika, sochařství, vyšívání, tkalcovství, šperkařství, malba či kresba. Zvláštní pozornost věnujeme recyklování, které se v jednotlivých řemeslech objevuje. V budoucnu bychom rádi pořádali letní dílny zaměřené na tvorbu či výrobu z recyklovaných materiálů.

Spolupracující umělci jsou: Leo Pivoňka, Renáta Vavreková, Pavla Hubáčková, Ladislav Krch, Martin Holub, Lukáš Gavlovský, Tereza Řeháková